Skip to main content

Elixir group je porodična kompanija koja posluje od 1998. i koja kontinuiranim rastom irazvojem delatnosti, iskusnim managment timom ipreko 720 zaposlenih ostvaruje uspeh u agrobiznisu i hemijskoj industriji Srbije i regiona.
Formiranje kompanije Elixir Group predstavlja korak ka ostvarenju vizije o moćnoj i profitabilnoj poljoprivredi


Elixir Group je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse, primeni najmodernijih tehnoloških rešanja, stručnim i motivisanim zaposlenima, kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenju palete proizvoda i usluga. U svakom ternutku spremni smo da svojim partnerima odgovorimo na sve izazove tržišta, uz konstantno povećanje broja partnera i tržišta na kojim poslujemo. Visok kvalitet proizvoda postiže se kombinovanjem najnovijih tehničkih rešenja i velikom posvećanošću radnim zadacima svih zaposlenih. Opredeljenje ka napredovanju, pored usmerenosti na visoke rezultate i što bolje pozicioniranje na tržištu, sa sobom nosi obavezu vodjenja brige o širem društvenom kontekstu i odnosima sa zajednicom, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Naša Vizija

Srbija je zemlja sa izuzetnim prirodnim bogatstvima, sa preko 5,7 miliona hektara poljoprivrednih površina, od kojih je više od dva miliona visoko produktivno. U ukupnom izvozu Srbije poljoprivreda učestvuje sa 21,9%,,što pokazuje da je agrar najprofitabilnija grana srpske privrede, a sa druge strane da su mogućnosti agrara u Srbiji daleko veće.
Cilj kompanije Elixir Group kao poslovnog sistema u oblasti agrobiznisa je da postanemo lider u regionu u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva visokog kvaliteta, namenjenog intezivnoj biljnoj proizvodnji i samim tim direkno utičemo na obezbeđenje visokih i stabilnih prinosa vrhunskog kvaliteta i  sigurnih prihoda u poljoprivrednoj proizvodnji.
Održivi razvoj, racionalno korišćenje prirodnih resursa, investiranje u napredna tehnološka rešenjau ciljuzaštite životne sredine kao i odgovornost prema generacijama koje dolaze je jedno od naših prioritetnih usmerenja.
Stvaranje moćne profitabilne poljoprivrede i povratak Srbije i domaćeg proizvoda starim i osvajanje novih tržišta kroz implementaciju domaćih i inostranih iskustava, uz ukazivanje poverenja potvrđenim naučnim i obrazovnim institucijama iz zemlje i sveta je naša Vizija.

Naša misija je da kao odgovorna kompanija podržavamo i saradjujemo sa zajednicom i stvaramo vrednost za sve učesnike u lancu.

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse – primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Našim partnerima u svakom trenutku nudimo najbolje i spremni smo da na adekvatan način odgovorimo na sve izazove tržišta, uz konstantno povećavanje broja partnera i tržišta na kojima poslujemo. Visok kvalitet proizvoda i nivo usluga postiže se kombinovanjem najnovijih tehničko-tehnoloških rešenja i velikom posvećenošću radnim zadacima svih zaposlenih.

Opredelenje ka stalnom razvoju, pored usmerenosti na visoke rezultate i što bolje pozicioniranje na tržištu, sa sobom nosi i obavezu vođenja brige o širem društvenom kontekstu i odnosima sa zajednicom, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou.

Poslednje vesti

Vesti

  • Oct 19 2017

    Eliksir grupa donirala knjige u vrednosti od 100.000 dinara

    Povodom Sajma knjiga i akcije izdavačke kuće Samizdata B92, Eliksir grupa donirala je bibliotekama u Šapcu i Negotinu, opštinama u kojima ima svoje fabrike, knjige u vrednosti od 100.000 dinara kako bi povećali bibliotečki fond i dostupnost k

  • Jun 28 2017

    Najveći svetski proizvođač stiže u Prahovo

    Elixir Group je sa jednom od vodećih svetskih agrobiznis kompanija Roullier Group iz Francuske, odnosno sa njenom članicom Phosphea potpisala sporazum o strateškoj poslovno-tehničkoj saradnji u segmentu biznisa sa feed fosfatima.

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika